Organisasi Siswa

Berikut ini organasasi kesiswaan MAN Insan Cendekia Pekalongan

Struktur Organisasi OSIS Aryapadma MAN IC Pekalongan Tahun Pelajaran 2023/2024

Struktur Organisasi MPS Adyaveda MAN IC Pekalongan Tahun Pelajaran 2023/2024

Struktur Organisasi Ma’had Al Adzkiya MAN IC Pekalongan Tahun Pelajaran 2023/2024

Struktur Organisasi Dewan Ambalan MAN IC Pekalongan Tahun Pelajaran 2023/2024