KEPEGAWAIAN

MAN Insan Cendekia Pekalongan

Dini Yuniar Safitri,S.Pd

Guru Mapel Geografi

Slamet Haryanto,M.Pd

Guru Mapel Matematika

Achmad Chosim,Lc.

Guru Mapel Bhs Arab

Sodri Mubarok S.Ag

Pembina Asrama

Wiwit Handoko,S.Pd

Pengampu Mapel Bimbingan dan Konseling

Eri Susanto S.Pd.Gr

Pengampu Mapel Bahasa Indonesia

Mufrodah

Pramusaji

Mufiyanto

Pramusaji

Rizqi Mauida

Juru Masak

khasinah

Juru Masak